ระบบงานไฟฟ้าและระบบสื่อสาร

บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ จำกัด มีความเชี่ยวชาญสูงในด้านงานระบบไฟฟ้า ตั้งแต่สถานีไฟฟ้าขนาดย่อยไปจนถึงระบบที่ใช้ควบคุมระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่มากมายในสายงาน บวกกับเครื่องมือที่หลากหลายพร้อมเป็นบันไดให้ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกับเราก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโครงการต่างๆ ทั้งเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ซึ่งระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสารประกอบไปด้วย

fire-alarm-system

ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System)

lightning-protection

ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (Lightning Protection & Grounding System)

CCTV-system

ระบบทีวีวงจรปิด (CCTV System)

nurse-call-system

ระบบเสียงเรียกพยาบาล (Nurse Call System)

audio-&-Visual-system

ระบบโสตทัศนูปกรณ์ (Audio & Visual System)

emergency-light-system

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน (Emergency Light System)

telephone-&-Telecommunication-system

ระบบโทรศัพท์และระบบโทรคมนาคม (Telephone & Telecommunication System)

public-address-sound-system

ระบบประกาศเสียง (Public Address Sound System)

lighting-control-system

ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติ (Lighting Control System)

computer_system

ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System)

MATV-system

ระบบกระจายสัญญาณโทรทัศน์ (MATV System)

high-voltage-Medium-voltage

ระบบไฟฟ้าแรงสูง กลาง และ ต่ำ (High Voltage, Medium Voltage & Low Voltage System)

access-control-system

ระบบควบคุมการเข้าออก (Access Control System)

building-automation-system

ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)